Gegevensbeschermingsbeleid

WIE IS DE EIGENAAR VAN UW GEGEVENS?

Als verwerker en uitgever is BIGBEN de uiteindelijke Eigenaar van de gegevens die worden verwerkt en verzameld via de Site.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

BIGBEN verwerkt de gegevens die van de Klant worden verzameld, want Bigben Lumin'US is een handelsmerk van Bigben. GAMES.FR, een onderdeel van de Bigben Group, is verantwoordelijk voor de verwerking van bestellingen die worden gedaan via de website.

BIGBEN is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant met betrekking tot de producten en diensten die op de Site worden aangeboden. GAMES.FR gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend voor de verwerking van bestellingen.

DE DOELEN WAARVOOR WE GEGEVENS VAN ONZE KLANTEN VERZAMELEN EN VERWERKEN

We verzamelen en verwerken uw gegevens in het bijzonder voor deze doelen:

 • beheren van klantenrelaties;
 • optimalisering van de gebruikerservaring;
 • voldoen aan verzoeken van onze klanten.

Met betrekking tot het beheren van klantenrelaties verwerken we uw gegevens om:

 • een klantenaccount te maken;
 • u de mogelijkheid te geven te profiteren van diensten die worden aangeboden op de Site en om producten en diensten te bestellen, uw bestellingen en de facturering daarvan te controleren, zich te abonneren of nieuwsbrieven enzovoort;
 • uw opmerkingen en meningen te verzamelen,
 • uw toestemmingen en autorisaties voor het gebruik van uw persoonsgegevens te beheren, voor de elektronische verzending van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen;
 • de risico's te beheren van frauduleus gebruik van uw gegevens of van diensten waartoe u toegang hebt via de Site, zodat we eventueel noodzakelijke maatregelen kunnen nemen voor de beveiliging van uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor de levering van producten en diensten die via de Site worden aangeboden;
 • uw verzoeken inzake de uitoefeningen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te beheren, in het bijzonder het recht op toegang, correctie en bezwaar dat u hebt op grond van de verordening betreffende persoonsgegevens;
 • eventuele geschillen te beheren, met name die met betrekking tot het innen van betalingen die u aan ons verschuldigd bent, en om achterstallige betalingen te beheren;
 • onze communicatie en uitwisselingen te beheren en controleren, in het bijzonder in de context van geschillen;
 • BIGBEN in staat te stellen bewijs te leveren voor naleving van de wettelijke en reglementaire plichten of om geschillen te beheren (bijvoorbeeld bewijs met betrekking tot uw bestellingen);
 • te voldoen aan de wettelijke of reglementaire plichten die van toepassing zijn op de activiteiten van onze Site, in het bijzonder de plichten die worden opgelegd door de overheid;
 • terugroepingen van producten door onze leveranciers te beheren.

Met betrekking tot commerciële prospectie kunnen we uw gegevens gebruiken om de volgende diensten uit te voeren, in overeenstemming met de verleende toestemmingen:

 • verzenden van promotie- en reclameberichten, per post of elektronisch en door middel van meldingen op mobiele telefoons, afhankelijk van uw profiel;
 • analyse van uw gebruik van diensten, in het bijzonder uw online surfgedrag en uw reacties op e-mails, met de volgende doelen:

- Statistische analyse om de gebruikerservaring te verbeteren

- Tracering voor online marketingcampagnes

- Gegevens voor e-mails

- Informatie over geplaatste bestellingen

Om meer te weten te komen over uw belangstelling voor de aangeboden diensten, zodat we u aanbiedingen kunnen doen voor content en diensten afgestemd op uw profiel.

Zie voor commerciële prospectie met betrekking tot klantprofilering het vertrouwelijkheidsbeleid.

Deze analyses worden uitgevoerd in overeenstemming met de verleende toestemmingen, in het bijzonder het gebruik van cookies en andere traceringsmethoden.

Met betrekking tot de technische handelingen die worden uitgevoerd bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het toekennen van een digitale identificatie met betrekking tot uw gegevens, om ons in staat te stellen met u te communiceren via diverse digitale media, door middel van websites, sociale netwerken of mobiele toepassingen;
 • de technische handelingen voor het signaleren van afwijkingen en het beveiligen van onze informatiesystemen waarin uw gegevens worden verwerkt en ten behoeve van de organisatie en de cyberveiligheid.

Uw gegevens die worden verzameld in de context van diensten die beschikbaar zijn via de Site kunnen worden samengevoegd met uw gegevens die zijn verzameld via de diensten van andere entiteiten van de BIGBEN Group of mogelijk hun partners.

 • uw identificatiegegevens, uw contactgegevens, waaronder uw elektronische gegevens;
 • uw aankoopgegevens, de meningen die u uit;
 • uw klantprofielen en interessegebieden;
 • de browsegegevens op de websites en mobiele toepassingen van de BIGBEN Group of sites en toepassingen die zijn gepubliceerd door entiteiten buiten de BIGBEN Group (bijvoorbeeld bezochte sites, paginaweergaven of reclamebanners die zijn bekeken en/of aangeklikt), met behulp van de cookies en andere traceertechnologieën die zijn opgeslagen door BIGBEN of derde partijen, in overeenstemming met de toestemmingen die u eventueel hebt verleend.

Delen wij uw gegevens?

Delen en samenvoegen van uw gegevens gebeurt voor zeer specifieke doeleinden, te weten:

 • het mogelijk maken van uw toegang tot de diensten waarop u zich hebt geabonneerd bij verschillende entiteiten van de BIGBEN Group. Zo maken wij het u bijvoorbeeld gemakkelijk doordat u niet voor elk account op een website van BIGBEN uw voor- en achternaam, e-mailadres of andere standaardgegevens hoeft in te voeren, of geven we u de mogelijkheid van de ene site van BIGBEN naar de andere te gaan zonder dat u daarvoor opnieuw hoeft in te loggen.
  Voor zulke diensten gelden mogelijk specifieke voorwaarden waarmee u moet instemmen.
 • u beter leren kennen als het gaat om uw betrekkingen met de verschillende entiteiten van de BIGBEN Group; uw profiel analyseren en opbouwen, zodat we u op u persoonlijk afgestemde content en commerciële aanbiedingen en reclame kunnen sturen.

DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens kunnen worden verwerkt om een of meer van de volgende redenen:

 • levering van de diensten die via de Site worden aangeboden;
 • met u communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van externe adverteerders.

VERZAMELING VAN GEGEVENS

De gegevens die worden verzameld in de context van de Site zijn afkomstig van:

 • uw abonnement op onze nieuwsletter en uw aanmelding voor uw account;
 • het gebruik van diensten die worden aangeboden door de Site Lumin'US.eu van Bigben (aankopen, nieuwsbrieven, spellen, prijsvragen en eventuele overige verzameling van gegevens die op enig moment wordt ontwikkeld);
 • sites en mobiele toepassingen die worden gepubliceerd door entiteiten buiten de BIGBEN Group: informatie met betrekking tot surfgedrag of de reclame die aan u wordt verzonden;
 • sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, Pinterest en dergelijke.

Met uitzondering van de gegevens die zijn verkregen uit openbaar beschikbare bronnen worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Gegevens kunnen rechtstreeks van u worden verkregen, via uw gebruik van de diensten die op de Site worden aangeboden, of van andere entiteiten binnen de BIGBEN Group of eventueel onze partners of derde partijen.

De verzameling van gegevens is nodig om de Site, BIGBEN en onze dienstverleners en/of partners in staat te stellen die diensten die door of via de Site worden aangeboden te leveren, om ons de mogelijkheid te geven u beter te leren kennen en uw relatie met BIGBEN te verbeteren, of om ons of onze partners in staat te stellen u content te sturen die is afgestemd op uw profiel en interessegebieden.

DE ENTITEITEN EN PERSONEN DIE TOEGANG KUNNEN KRIJGEN TOT UW GEGEVENS

Om de voornoemde doelstellingen te kunnen verwezenlijken kunnen wij uw gegevens overdragen aan de volgende ontvangers:

 • de geautoriseerde personen bij de volgende afdelingen van BIGBEN:
  • marketingafdeling
  • digitale klantenafdeling
  • juridische afdeling
  • afdeling boekhouding
  • afdeling automatisering
  • logistieke afdeling
 • De dienstverleners en onderaannemers die meewerken aan de levering van diensten, zoals: de reclameafdeling, adverteerders of merkpartners, volgens de voorgeschreven voorwaarden voor toegang tot gegevens door deze derde partijen (gebruik van deze gegevens op een bepaald moment gedurende een bepaalde periode zonder dat andere entiteiten het recht hebben ze te gebruiken voor andere commerciële activiteiten dan die in het kader van ons account);
 • de dienstverleners en onderaannemers van bedrijven binnen de BIGBEN Group;
 • de bestuurlijke of gerechtelijke autoriteiten in overeenstemming met de gelden wetten en verordeningen.

BEWAARDUUR VAN GEGEVENS

Uw verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de voornoemde doelstellingen te verwezenlijken, verlengd met de door de wet voorgeschreven periode.

Uw gegevens die worden verzameld gedurende uw lidmaatschap worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Daarna kunnen ze nog drie jaar worden bewaard en verwerkt, geteld vanaf uw meest recente contact, om ons in staat te stellen u commerciële aanbiedingen te sturen.

Uw gegevens kunnen langer worden bewaard als de wet dit vereist of als de geldende wettelijke bewaartermijn langer is.

GEGEVENSBEVEILIGINGSBELEID

BIGBEN en de bedrijven binnen de BIGBEN Group houden rekening met de aard van persoonsgegevens en de risico's van de verwerking daarvan bij het nemen van technische, fysieke en organisatorische maatregelen die passend zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden beschadigd of verkeerd worden voorgesteld en om te voorkomen dat ongeautoriseerde derden er toegang toe krijgen.

BIGBEN en de bedrijven in de groep selecteren alleen onderaannemers en dienstverleners die een voldoende en optimale mate van kwaliteit, veiligheid en middelen (verwerkingsveiligheid, technische maatregelen e.d.) kunnen garanderen.

VERWERKINGSLOCATIE VAN UW GEGEVENS

Uw gegevens die worden verzameld en verwerkt in de context van diensten die worden aangeboden door de Site kunnen worden overgedragen aan dienstverleners in landen buiten de EU, zoals bedrijven die zich bezighouden met de automatische overdracht van meldingen via de Lumin'US-app van Bigben, zelfs in de context van computerdiensten of exploitatie van gegevens in samenwerking met sociale netwerken.

UW RECHTEN

In overeenstemming met de verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht uw gegevens in te zien, te controleren, te corrigeren en te laten verwijderen (tenzij we ze nodig hebben voor de uitvoering van ons contract, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen of het verdedigen of uitoefenen van onze rechten), alsmede het recht om instructies te geven voor de verwijdering van uw gegevens na uw overlijden.

Om uit rechten uit te oefenen kunt u een brief schrijven naar: BIGBEN, Customer Relations Department / Rights regarding personal data, 396 rue de la voyette, CRT2 FRETIN, 59814 LESQUIN CEDEX, Frankrijk, onder vermelding van uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en zo mogelijk uw klantenreferentie.

U kunt uw rechten ook uitoefenen via dit e-mailadres: privacy@bigben.fr.

In overeenstemming met de geldende verordening moet uw verzoek ondertekend zijn en moet u een fotokopie meesturen van een identiteitsbewijs met uw handtekening erop en het adres vermelden waarnaar de reactie moet worden gestuurd. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Als we uw verzoek niet naar tevredenheid kunnen afhandelen, kunt u ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie. (in Frankrijk is dit de CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Tel: +33 1 53 73 22 22.)