Privacybeleid

Bigben Interactive, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (statutair gevestigd op het adres 396 rue de la Voyette – CRT 2 Fretin – 59814 Lesquin Cedex, Frankrijk), en zijn dochterondernemingen (hierna te noemen "Bigben", "Wij") hechten veel belang aan het beschermen en respecteren van uw privacy en dragen derhalve zorg voor de naleving van de geldende wetten inzake de bescherming en beveiliging van vertrouwelijke gegevens. In het privacybeleid van Bigben en in de toepasselijke aanvullende voorwaarden met betrekking tot de Diensten die u gebruikt (hierna te noemen het "Privacybeleid") worden Onze werkwijzen met betrekking tot vertrouwelijkheid uitgelegd als het gaat om het verkrijgen, gebruiken en bewaren van al uw persoonlijke gegevens op de sites, apparaten (producten), toepassingen of enige diensten die worden aangeboden onder de merknaam LUMIN'US (hierna te noemen de "Dienst(en)"), zowel online als offline, alsmede alle personen met wie Wij de verzamelde gegevens zouden kunnen delen. Indien u minderjarig bent, mag u zich uitsluitend registreren als lid en uitsluitend toegang verkrijgen tot de website en Diensten als een ouder (of voogd) ons Privacybeleid heeft gelezen en geaccepteerd.

Ons Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over onze werkwijzen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van de informatie die u ons verstrekt via ons platform (het "Platform") dat toegankelijk is vanaf de website www.bigben-luminus.com en onze mobiele toepassingen.

Door onze Diensten te gebruiken of openen of door persoonlijke gegevens aan Bigben te verstrekken in de context van deze Diensten of, indien u minderjarig bent, door uw persoonlijke gegevens te laten verstrekken door uw ouders (of voogd), verklaart u in te stemmen met dit Privacybeleid.

Informatie verzameld door Bigben

Als u gebruikmaakt van Onze Diensten moeten Wij mogelijk bepaalde informatie van u verkrijgen voor uw gebruik van of interactie met Onze Diensten (hierna te noemen de "Informatie"). We kunnen u de volgende gegevens vragen:

 • Informatie die u ons verstrekt.
 • Uw e-mailadres en uw land/regio waar u zich registreert of waar u verbinding maakt met uw LUMIN'US-ledenaccount. Indien u gebruikmaakt van een sociale media-account om verbinding te maken met een LUMIN'US-ledenaccount of een LUMIN'US-ledenaccount aan te maken voor het gebruik van Onze Diensten, kan alle eventuele openbare informatie die deel uitmaakt van uw sociale media-account (waaronder, maar niet beperkt tot uw profielfoto, uw gender, uw geboortedatum en uw taalinstellingen) ook door Ons worden verzameld.
 • Uw naam, contact/bezorg/factuuradres (inclusief postcode), contactgegevens, e-mailadres, creditcardnummer en eventuele andere gegevens met betrekking tot betaaldiensten als u Onze apparaten en/of betaalde diensten of andere klantendiensten aanschaft.
 • Uw naam, contact/bezorgadres (inclusief postcode), contactgegevens, e-mailadres, gender, geboortedatum en identificatienummer als u deelneemt aan Onze evenementen of campagnes.
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van Diensten.
 • Gegevens met betrekking tot het apparaat: zoals het model van het apparaat, het serienummer, de versie en het type van uw besturingssysteem, IP-adres, MAC-adres, IMEI-nummer en andere unieke identificatienummers van het apparaat.
 • Loginformatie: zoals de instellingen, wanneer en hoe lang uw apparaat geactiveerd is, het netwerk dat u gebruikt om verbinding te maken met uw Dienst, de beschikbaarheid, storingsgeschiedenis, voorkeuren met betrekking tot interface, type en taalinstellingen van uw browser, diagnostische gegevens en datagebruik, alsmede uw gewoonten bij het gebruik van Onze Diensten.

 

Gebruik van de Informatie door Bigben

We kunnen de verzamelde Informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om Onze Diensten te evalueren en verbeteren.
 • Om feedback van Onze klanten te verkrijgen en de gebruikerservaring te analyseren teneinde nieuwe diensten en apparaten te ontwikkelen en evalueren.
 • Om het registratieproces van het LUMIN'US-ledenaccount of het apparaat uit te voeren.
 • Voor het verzenden en afhandelen van elk verzoek dat u indient met, maar niet beperkt tot de informatie en documentatie met betrekking tot uw aankoop, zoals facturen of aankoopbewijzen, software-updates en technische informatie.
 • Voor het produceren en verzenden van content zoals elektronische documenten of nieuwsbrieven waarop u zich hebt geabonneerd om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van Bigben, speciale aanbiedingen en geplande evenementen. U kunt uw registratie te allen tijde beëindigen, zonder aanvullende kosten.
 • Om u belangrijke kennisgevingen te kunnen sturen, zoals belangrijke wijzigingen in Onze beleidsdocumenten en voorwaarden. Gezien het grote aantal van dergelijke berichten kunt u ervoor kiezen deze niet te ontvangen.
 • Om uw identiteit te controleren, kennisgevingen van deelname en gewonnen prijzen te sturen tijdens campagnes, als u deelneemt aan een van Onze evenementen of prijsvragen.
 • Om u te helpen uw Informatie, waaronder gegevens over u, te registreren, te analyseren, aan te passen en te bewaren. Daarnaast helpen Wij u uw gegevens aan te passen en in te zien.
 • Om u andere diensten te kunnen aanraden waarvan Wij op basis van uw gebruik van Onze Diensten denken dat ze interessant voor u zijn.
 • Om u te voorzien van marketing- en reclameberichten die mogelijk interessant voor u zijn.
 • Om te reageren op verzoeken van gebruikers, zoals reparatieverzoeken, en om uw vragen te beantwoorden.
 • Om u tevredenheidsonderzoeken te sturen, in het bijzonder met betrekking tot Onze klantenservice, om de gebruikerservaring te analyseren.
 • Enige andere reden, met uw instemming.

 

Personen met wie Bigben uw Informatie kan delen

Uw Informatie zal niet bekendgemaakt worden aan een derde partij, behalve in de volgende gevallen:

 • Uw toestemming:
  Wij geven uw Informatie alleen door aan derde partijen als u ons daar toestemming voor geeft.
 • Commerciële partners:
  We maken opgedeelde en geanonimiseerde informatie bekend aan onze commerciële partners, in het bijzonder die partners die gegevensanalysediensten of reclame- en marketingcommunicatie leveren op basis van opgedeelde en geanonimiseerde informatie.
 • Dienstverleners:
  We zullen uw Informatie overdragen aan en delen met dienstverleners die voor en namens Ons Diensten leveren. Dienstverleners helpen ons bijvoorbeeld marketingberichten verzenden en leveren een bijdrage aan de klantenservice, de verzending van aankopen en de facturering. Deze dienstverleners gebruiken uw Informatie uitsluitend in overeenstemming met Onze instructies en in de context van de hier genoemde doelstellingen. Bigben zorgt ervoor dat al Onze dienstverleners ons Privacybeleid strikt naleven.
 • Voor juridische, beschermings- en veiligheidsdoeleinden:
  Wij zullen de Informatie die Wij in bezit hebben doorgeven aan of delen met derde partijen voor juridische of veiligheidsdoeleinden:
  • Voor zover deze Informatie vereist wordt door de geldende wetten, verordeningen of een bevoegde overheids- of gerechtelijke instantie, voor het beginnen of voortzetten van een juridische procedure of verdediging of om fraude of illegale activiteiten te voorkomen.
  • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van Bigben, Onze dienstverleners, Onze klanten of gebruikers te beschermen in overeenstemming met wat door de geldende wetgeving is toegestaan.

  

Internationale overdracht van uw Informatie

U erkent en accepteert de overdracht, de opslag, het gebruik of de verwerking van uw Informatie voor Bigben en zijn dochterondernemingen of dienstverleners die gevestigd zijn in een ander land dan u. Elke overdracht, opslag en verwerking van uw Informatie is gebonden aan het Privacybeleid en aan de geldende wetten met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de beveiliging van persoonlijke gegevens.

 

Bewaring van uw persoonsgegevens

De bewaarperiode van uw persoonsgegevens is drie (3) jaar, namelijk 1095 dagen, indien Bigben geen actie van u heeft waargenomen; hieronder vallen situaties waarin u gedurende meerdere maanden geen interactie hebt gehad met Ons door een aankoop in onze webshop en/of door te klikken op een link in een e-mail en/of door een sms te openen.

 

Cookies en daaraan gerelateerde technologieën

Bigben gebruikt cookies en daaraan gerelateerde technologieën zoals webbakens om Onze Diensten te leveren:

 • Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaten worden geplaatst zodat we uw gebruikerservaring kunnen personaliseren als u Onze Diensten gebruikt. Cookies achterhalen geen informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden:

 • Registratie en authenticatie: We gebruiken cookies om uw unieke identificatienummer en uw authenticatiegegevens op te slaan op uw apparaat. Dankzij de cookies kunt u Onze websites bezoeken en van de ene naar de andere pagina gaan zonder dat u zich bij volgende bezoeken opnieuw hoeft aan te melden.
 • Opslag van uw voorkeuren en instellingen: Cookies bewaren uw instellingen en voorkeuren op uw apparaten, zoals uw taal- of locatievoorkeur. Als deze instellingen en voorkeuren zijn opgeslagen in cookies, hoeft u ze niet steeds opnieuw te selecteren als u Onze websites bezoekt.
 • Analyse: Wij gebruiken cookies om het aantal en de duur van uw bezoeken aan Onze websites te registreren en om na te gaan waar u het meest naar kijkt. Deze informatie helpt Ons de prestaties en het functioneren van Onze Diensten te analyseren om de prestaties te verbeteren en nieuwe functionaliteiten, functies en Diensten te ontwikkelen.
 • Reclame: We gebruiken cookies om gegevens te verzamelen over uw gebruik van Onze websites en om uw interessegebieden te identificeren, zoals reclames die u hebt bekeken. Bigben en Onze commerciële partners gebruiken deze gegevens om reclame aan te bieden die relevanter is voor u.

Wij wijzen u erop dat u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt aanpassen via de instellingen van uw browser om cookies te accepteren, blokkeren of verwijderen. Waar u deze instellingen vindt is afhankelijk van uw browser. Raadpleeg de pagina over privacy of ondersteuning van uw browser voor meer informatie. Bepaalde parameters van Onze Diensten zijn gebaseerd op het gebruik van cookies. Als u ervoor kiest deze uit te schakelen, kunt u mogelijk niet meer alle functionaliteiten van Onze websites gebruiken.

Hieronder vindt u de categorieën cookies die op Onze websites worden gebruikt. U kunt ook deze tabellen raadplegen om te zien welke cookies We gebruiken op Onze websites en door wie ze worden gehost:

Categorie 1: prestatiecookies

Categorie 2: functionaliteitscookies

 

Categorie 1: prestatiecookies


Deze cookies verzamelen Informatie over hoe u Onze websites gebruikt, zoals de pagina's die u het vaakst raadpleegt en of u foutmeldingen te zien krijgt bij het raadplegen van Onze webpagina's. Cookies achterhalen geen informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Alle informatie die de cookies verzamelen is gecombineerd en anoniem. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de prestaties van Onze websites te verbeteren.

Naam van de cookie: Google Analytics

Host: Google Inc.

 

Categorie 2: functionaliteitscookies


Met cookies kunnen Onze websites uw instellingen en voorkeuren (zoals uw taalvoorkeur of de regio waar u zich bevindt) opslaan om u elke keer dat u Onze websites bezoekt een meer persoonlijke en samenhangende ervaring te bieden.

Onze website kan bijvoorbeeld onthouden welke pagina's u onlangs hebt geraadpleegd, hoe vaak u de forums hebt bezocht en welke productpagina's op Onze websites u hebt vergeleken. Cookies kunnen ook de eventuele wijzigingen onthouden die u hebt aangebracht in de tekstgrootte en het lettertype en andere aanpasbare aspecten van Onze websites. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u de Diensten aan te bieden waarom u hebt gevraagd, zoals een video die u wilt bekijken. De verzamelde informatie, zoals uw browsegewoonten op Onze websites, wordt anoniem gemaakt en kan niet door sites van derden worden gevolgd.

Naam van de cookie: Google Tag Manager

Host: Google Inc.

 

Links naar sites van derden op Onze websites

Onze Diensten kunnen links bieden naar sites van derden. Denk eraan dat Bigben niet verantwoordelijk is voor de beveiliging of de privacybepalingen van deze sites van derden. We raden u aan dit te onthouden als u Onze Diensten verlaat en de bepalingen met betrekking tot privacybescherming die gelden voor deze sites van derden aandachtig te lezen. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de Diensten van LUMIN'US.

 

Veiligheid

We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke Informatie te beschermen tegen enige toegang, aanpassing, bekendmaking of vernietiging. Hiertoe voeren We interne controles uit van Onze databases, Onze opslagmedia, Onze veiligheidsprocedures en Onze veiligheidsmaatregelen en nemen Wij daarnaast fysieke veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot de systemen die Wij gebruiken om uw persoonlijke gegevens op te slaan te voorkomen.

Gegevensoverdracht tussen de verschillende aan Bigben gelieerde bedrijven vindt plaats via een uitgebreid versleuteld netwerk. Als u persoonlijke Informatie invoert op Onze sites, wordt uw Informatie zowel online als offline beschermd.

Desondanks kunnen we niet garanderen dat de beveiliging op het internet foutloos is. Om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang raden wij u aan:

 • alfanumerieke wachtwoorden te gebruiken als uw zich registreert voor een LUMIN'US-ledenaccount;
 • uw wachtwoorden regelmatig te wijzigen;
 • uw apparaten altijd up-to-date te houden door de laatste updates van beveiligingsoplossingen voor uw computer uit te voeren en testhulpmiddelen als antivirus- en antispywarescanners te gebruiken.

Als u technische kwetsbaarheden ontdekt die van invloed zijn op Diensten van LUMIN’US, neemt u dan direct contact met ons op via privacy@bigben.fr

 

Uw Informatie beheren

Wij willen u helpen uw Informatie up-to-date te houden. U kunt uw Informatie zien en veranderen door verbinding te maken met uw LUMIN’US-ledenaccount en de Informatie met betrekking tot uw account bij te werken.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Bigben over u verzamelt kunt u contact met Ons opnemen op privacy@bigben.fr

Als u onze Diensten gebruikt, proberen We uw gegevens correct te houden en te beschermen tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. We schikken ons naar uw verzoeken met betrekking tot uw gegevens. In de volgende situaties kunnen Wij echter mogelijk geen gehoor geven aan al uw verzoeken:

 • Volgens de voorschriften of eisen van de geldende wetgeving,
 • Als gevolg van legitieme professionele redenen,
 • In het geval van herhaaldelijke verzoeken die buitenproportionele technische inspanningen en middelen vereisen, zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het fundamenteel wijzigen van de huidige werkwijze;
 • In het geval van potentiële privacyrisico's voor andere gebruikers.

 

Privacy van minderjarigen

Wij verzamelen niet bewust gegevens over minderjarigen jonger dan dertien (13) jaar, of een equivalente leeftijd in het betreffende rechtsgebied, zonder toestemming van de ouders. Wij moedigen ouders (of wettelijke voogden) aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten en interesses van minderjarigen wanneer deze Onze Diensten gebruiken.

Bent u minderjarig, vraag dan toestemming aan uw ouders voordat u Onze Diensten gebruikt. U mag uw Informatie uitsluitend invoeren met toestemming van een ouder of voogd. Uw ouders (of wettelijke voogd) kunnen hun toestemming op elk moment intrekken, ook als ze eerder wel toestemming hebben gegeven.

 

Gevoelige persoonlijke informatie

Bigben zal u nooit vragen gevoelige persoonlijk informatie te verstrekken, zoals informatie over uw gezondheidstoestand, politieke standpunten, religieuze overtuigingen, strafblad, seksuele geaardheid, seksleven, gedrag of genetische informatie. We verzoeken u daarom vriendelijk dergelijke informatie niet te verstrekken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid van Bigben

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We raden u aan het op Onze websites gepubliceerde Privacybeleid regelmatig te lezen. Als u Onze Diensten bezoekt of gebruikt nadat het Privacybeleid is bijgewerkt, gaat Bigben ervan uit dat u instemt met de bepalingen van het Privacybeleid, inclusief de updates. De meest recente versie van het Privacybeleid vindt u altijd op deze pagina. In het geval van een belangrijke wijziging ontvangt u een kennisgeving per e-mail. U kunt onder aan de pagina zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

 

Contact met ons opnemen

Als u vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten hebt over dit Privacybeleid, of als u denkt dat Bigben zich er niet aan heeft gehouden, neemt u dan gerust contact met ons op.

Adres:

Bigben Interactive (www.bigben-luminus.com) – CRT2 Fretin – CS90414 – 396, rue de la Voyette – 59814 Lesquin Cedex – Frankrijk

privacy@bigben.fr

Bijgewerkt op 30 november 2019 door Bigben