Verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van producten (hierna te noemen de "Algemene Verkoopvoorwaarden voor Producten" of "AVV") zijn van toepassing op de verkoop van producten (hierna te noemen "Product(en)") door Games.fr (vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 1.000.000, RCS B 339 702 870 Lille Métropole) op de website www. bigben-luminus.com gepubliceerd door Bigben Interactive (vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 39.397.408 , RCS B 320 992 977 Lille Métropole), beschikbaar op dit adres: https://www.bigben.fr.

 

I. AANWIJZING VAN DE LEVERANCIER

 

GAMES.FR, met een kapitaal van € 1.000.000, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 339 702 870 - (identificatienummer 33970287000041) – Hoofdkantoor: CRT N°2 RUE DE LA VOYETTE 59818 LESQUIN - Telefoon: +33 3 20 90 72 30. Intracommunautair btw-nummer: FR 44339702870. GAMES.FR is een volledige dochter van Bigben Interactive.

 

II. TOEPASSELIJKHEID

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor Producten zijn van toepassing op alle bestellingen die op afstand worden gedaan door een natuurlijke persoon die wettelijk handelingsbekwaam is en de bestelling plaatst als consument, rechtstreeks op de site die beschikbaar is op dit adres: www. bigben-luminus.com – en bereikbaar is via elke computer en mobiel via smartphones of tablets (hierna te noemen de "Site").

Uitsluitingen van toepasselijkheid

Deze AVV zijn niet van toepassing op zakelijk klanten. Elke natuurlijke persoon of publieke of private entiteit die handelt in de context van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of agrarische onderneming of als zelfstandig ondernemer wordt gezien als een zakelijke klant, ook als hij handelt namens of voor rekening van een andere zakelijke klant. Voor het openen van een zakelijk account kunt u contact opnemen met de zakelijke klantenafdeling van Bigben op het nummer +33 3 20 90 72 00.

Wijzigingen in de AVV

Bigben mag deze AVV te allen tijde wijzigen. U dient deze te lezen en uitdrukkelijk te accepteren voordat u een bestelling plaatst. De AVV die op de Site staan op het moment dat u de bestelling plaatst en die worden meegezonden met de e-mail ter bevestiging van uw bestelling zijn van toepassing op uw bestelling. Door het plaatsen van een bestelling op de Site verklaart u volledig en onvoorwaardelijk in te stemmen met de AVV die gelden op het moment van bestellen. 

 

III. BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN OP DE SITE

 

Om een bestelling te plaatsen voor een of meer Producten hebt u een geldige bankpas of een Paypal-account nodig. Uw bestelling kan worden bezorgd op uw adres in continentaal Frankrijk of elk land in de Europese Unie.

Alleen bestellingen waarvoor uw betalingen en documenten vooraf door GAMES.FR zijn goedgekeurd worden in behandeling genomen.

U hebt een geldig e-mailadres nodig dat toegankelijk is vanaf een computer.

Bij het plaatsen van uw bestelling kiest u het gewenste Product/de gewenste Producten. Er verschijnt een overzicht van uw bestelling op het scherm. Dit kunt u nog aanpassen of accepteren om uw bestelling te bevestigen.

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u deze "Algemene Verkoopvoorwaarden voor Producten" te lezen en, indien van toepassing, het vakje te selecteren om ze te accepteren.

U ontvangt dan een bevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres.

De elektronische gegevens in het bestelformulier dat u hebt ingevuld en gevalideerd hebben bewijskracht. GAMES.FR behoudt zich het recht voor deze informatie voor de levering van het Product/de Producten te controleren. 

 

IV. DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN

 

De prijs van de Producten (exclusief de bezorgkosten) is de prijs die is aangegeven op het bijbehorende productblad, dat te vinden is op de Site. Bigben behoudt zich het recht voor de prijs van zijn Producten op enig moment te wijzigen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Voor de producten die u hebt besteld wordt de prijs in rekening gebracht die op de Site vermeld is op het moment dat u uw bestelling bevestigt.

De geldende prijs is de prijs die is aangegeven op het overzicht van uw bestelling (zoals te vinden in de bevestigingsmail).

De prijs van het Product/de Producten in euro's, inclusief alle belastingen, exclusief de bezorgkosten, is verschuldigd en opeisbaar bij plaatsing van de bestelling.

Indien ecotaks van toepassing is, is deze inbegrepen in de prijs die is vermeld op het productblad.

U kunt de bezorgkosten van uw bestelling controleren als u de bezorgwijze kiest.

De kosten die bovenop de prijs van het Product/de Producten komen worden tijdens de bestelprocedure aangegeven en aan het eind van de bestelprocedure in rekening gebracht. Voor zakelijke klanten wordt in het geval van overschrijding van de betaaltermijn een boete ter hoogte van driemaal de wettelijke rente in rekening gebracht.

Aangezien noch GAMES.FR noch BIGBEN-LUMINUS.COM een reservevoorraad heeft, biedt het toevoegen van een product of dienst aan het winkelmandje geen garantie met betrekking tot de verkrijgbaarheid of prijs. 

 

V. Verkrijgbaarheid

 

Tenzij anders aangegeven zijn de Producten verkrijgbaar zolang ze op de Site zijn weergegeven. Als een Product niet op voorraad is, brengt GAMES.FR u daarvan binnen tweeënzeventig (72) uur na uw bestelling via e-mail of telefonisch op de hoogte.

U krijgt dan ook informatie over de verwachte leverdatum van het Product/de Producten.

Als een Product definitief niet meer verkrijgbaar is, kunt u verzoeken om terugbetaling van de volledige bestelling als die al is gefactureerd en betaald, binnen dertig (30) dagen na de betaling. U kunt ook een vervangend Product met dezelfde prijs kiezen. 

 

VI. LEVERING

 

Leveringsvoorwaarden

Bestellingen worden bezorgd in continentaal Frankrijk en de landen die zijn vermeld op de website www.bigben-luminus.com, op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Mogelijk wordt u bij de bezorging gevraagd zich te legitimeren, zodat de bezorger kan controleren dat u degene bent die de bestelling heeft geplaatst.

Als uw bestelling niet wordt goedgekeurd, krijgt u het bericht dat deze is geannuleerd of wordt u gevraagd aanvullende documenten te verstrekken om uw identiteit aan te tonen. In het laatste geval wordt uw bestelling verder verwerkt zodra deze documenten zijn ontvangen en goedgekeurd.

Op voorwaarde van beschikbaarheid en de ontvangst en goedkeuring van uw documentatie en de door GAMES.FR voorgestelde betaalwijze op de dag van de bestelling wordt uw bestelling uiterlijk bezorgd op de datum die is vermeld op de pagina waar u de bezorgwijze kiest, voor de definitieve bevestiging van uw bestelling.

Voor bestellingen die op niet-werkdagen worden geplaatst (weekenden en feestdagen) wordt de levertijd geteld vanaf de eerstvolgende werkdag.

Na de bezorging van het Product/de Producten hebt u vierentwintig (24) uur de tijd om te melden dat er iets ontbreekt door te bellen naar de commerciële hotline van GAMES.FR op +33 3 20 90 72 18 (lokaal tarief vanaf een vaste lijn in Frankrijk) of een e-mail te sturen naar assistance.luminus@games.fr zodat GAMES.FR zijn rechten kan uitoefenen jegens de vervoerder. Na de controle door GAMES.FR wordt u binnen vijf (5) dagen geïnformeerd over de bezorgdatum van het ontbrekende item.

Bezorging van beschadigde Producten

Bij de ontvangst of het ophalen van uw bestelling dient u te controleren of het ontvangen pakket in goede staat verkeert en eventuele onvolkomenheden op het ontvangstbewijs aan te geven of de zending te weigeren.

Als u na het aannemen van het pakket constateert dat het Product/de Producten beschadigd is/zijn, kunt u deze schade melden:

- door te bellen naar de commerciële hotline van GAMES.FR op +33 3 20 90 72 18

- of door een e-mail te sturen naar assistance.luminus@games.fr

binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van uw bestelling. 

 

VII. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO'S

 

De overdracht van de eigendom van het bestelde Product/de bestelde Producten vindt plaats bij de daadwerkelijke volledige betaling van de hoofdprijs en de prijs van de accessoires.

Bij verzuim van betaling van het Product/de Producten kan GAMES.FR de eigendom van de betreffende Producten opeisen.

De risico's (in het bijzonder die van diefstal, verlies en schade) worden op u overgedragen bij de levering van het Product/de Producten en in dat verband kan geen vergoeding van GAMES.FR worden verlangd.

 

VIII. VOORWAARDEN VOOR HET RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

HERROEPINGSRECHT

 

Overeenkomstig artikel L. 221-218 van de consumentenwet, (behalve in situaties die zijn gespecificeerd in artikel L. 221-228 van die wet) hebt u een herroepingsrecht dat u mag gebruiken binnen 14 (veertien) dagen na de dag die volgt op de leverdatum van uw bestelling. Indien een bestelling meerdere producten bevat, gaat deze periode van veertien dagen in op de dag na de datum waarop u het laatste Product hebt ontvangen (waarbij de frankering geldt als bewijs van de verzenddatum). Als de periode van veertien (14) dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt zij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De voornoemde tijd voor herroeping geldt niet voor producten die vatbaar zijn voor aantasting, zoals essentiële oliën, puur of als component, waarvan de kwaliteit achteruitgaat als de verpakking wordt geopend.

 

Herroepingsprocedures

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u:

het herroepingsformulier (te vinden in Appendix 2) downloaden, afdrukken, invullen en via e-mail versturen naar assistance.luminus@games.fr;

schrijven naar LUMIN’US C/O GAMES.FR, 396 rue de la Voyette, CRT2 FRETIN, CS 90414- 59814 LESQUIN CEDEX, Frankrijk, om mede te delen dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht;

  • of contact opnemen met de klantenservice (zie artikel VIII hierboven).

De herroepingsdocumenten moeten in elk geval de voor- en achternaam van de klant, het e-mailadres dat is opgegeven bij de bestelling, het bestelnummer en de factuur bevatten.

 

RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

 

U moet het Product of de Producten waarvoor u gebruik maakt van uw herroepingsrecht binnen een redelijke termijn, maar in elk geval binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u hebt aangegeven gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht, retourneren aan de Leverancier. U wordt geacht aan deze tijdslimiet te hebben voldaan als het Product/de Producten wordt/worden geretourneerd voordat de periode van veertien dagen om is.

U kunt verzoeken om terugbetaling van de betalingen voor het bestelde Product/de bestelde Producten, of vervanging van de producten, via het adres dat is opgegeven door GAMES.FR of door te bellen naar +33 3 20 90 72 18 (lokaal tarief vanaf een vaste lijn in Frankrijk).

De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Producten worden voor uw risico en kosten geretourneerd. Bij eventuele schade die optreedt aan het Product/de Producten tijdens het retourneren vervalt uw recht op herroeping. Wij raden u aan het Product/de Producten verzekerd terug te sturen. Een dergelijke verzekering is niet verplicht, maar kan u beschermen tegen schade, verlies of diefstal.

Het Product/de Producten waarvoor herroeping wordt verzocht moet(en) om veiligheidsredenen aangetekend worden geretourneerd.

Het Product/de Producten moet(en) in de oorspronkelijke verpakking en in goede staat worden verzonden, met alle accessoires en documentatie. Het/ze moet(en) in perfecte staat zijn, geschikt om opnieuw te verkopen. U ontvangt dus geen geld terug voor een Product dat incompleet of beschadigd is als gevolg van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en/of het correct functioneren ervan te kunnen vaststellen.

Een incomplete bestelling die wordt geretourneerd aan het opgegeven adres en/of een retourzending zonder referentienummer voor het geretourneerde Product/de geretourneerde Producten en/of een retourzending naar een ander adres dat het adres dat is opgegeven door GAMES.FR zal niet als retourzending in behandeling worden genomen en hiervoor vindt derhalve geen terugbetaling plaats.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR RESTITUTIE

 

Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u binnen dertig (30) werkdagen na de datum waarop u van dit recht gebruik hebt gemaakt uw geld terug. GAMES.FR mag echter de terugbetaling uitstellen tot de producten daadwerkelijk zijn ontvangen.

Het is bepaald dat voor een Product waarvoor een aanbieding gold de prijs wordt terugbetaald die u hebt betaald of die zou moeten worden betaald als het product niet meer voor de aanbieding in aanmerking kwam. Met andere woorden, de restitutie komt overeen met de prijs van uw bestelling zoals die is gefactureerd en geïnd door GAMES.FR.

Alleen de kosten voor de retourzending komen voor uw rekening, tenzij ervoor hebt gekozen een vervangend Product te ontvangen als het Product niet verkrijgbaar was.

  1. MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN?

U kunt elke commerciële vraag stellen via dit e-mailadres: assistance.luminus@games.fr (e-mails kunnen in het Frans of Engels worden opgesteld) of telefonisch via +33 3 20 90 72 18 (lokaal tarief vanaf een vaste lijn in Frankrijk). Deze commerciële hotline handelt alleen gesprekken in het Frans af. De commerciële serviceafdeling is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Deze service is niet telefonisch of via e-mail te bereiken in het weekend of op feestdagen.

 

X. UW PRODUCTGARANTIE

 

De wettelijke garanties en mogelijk een fabrieksgarantie zijn van toepassing op alle Producten. Raadpleeg de gebruiksinstructies van uw Product voor informatie over deze garanties en lees de vragen en antwoorden op onze website www.bigben-luminus.com (ondersteuning) voordat u contact opneemt met onze technische afdeling. Deze afdeling neemt geen problemen met betrekking tot uw bestelling in behandeling, uitsluitend technische defecten van uw elektronische Product.

 

WETTELIJKE GARANTIE

Als u een storing in uw Product ondervindt, kunt u via e-mail contact met ons opnemen via support@bigben-luminus.com (alleen in het Frans of Engels geschreven e-mails worden in behandeling genomen). Als het defect onder een garantie lijkt te vallen, vervangen we uw Product nadat we het van u retour hebben ontvangen. Daarvoor dient u de procedure te volgen die wordt uitgelegd door onze technische afdeling. Na ontvangst wordt uw Product door onze technici geanalyseerd. Als wordt bevestigd dat het defect onder de genoemde garantie valt, sturen we een nieuw Product naar uw adres in continentaal Frankrijk.

We spannen ons in om een Product van gelijke of hogere kwaliteit te sturen.

Als na analyse van het Product blijkt dat het defect niet onder de genoemde garantie valt, retourneren we uw Product. Als we uw bevestiging via e-mail ontvangen, brengen we de kosten voor de retourzending bij u in rekening.

Het is te allen tijde uw verantwoordelijkheid om de aankoopdocumentatie te bewaren om gebruik te kunnen maken van de garantie. Deze documentatie is vereist voor alle communicatie met onze technische afdeling.

Het is vastgelegd dat de consument, in de context van een wettelijke waarborg van conformiteit: vanaf de levering van het product twee jaar de tijd heeft om actie te ondernemen ten aanzien van de leverancier; mag kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, gebonden aan voorwaarden met betrekking tot de kosten zoals gespecificeerd in de artikelen L. 217-219 van de consumentenwet;

is vrijgesteld van de plicht het bestaan van defecten in het product te bewijzen binnen zes maanden na de levering. Deze periode is sinds 18 maart 2016 verlengd tot 24 maanden, behalve voor gebruikte producten.

De wettelijk waarborg van conformiteit geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die mogelijk van toepassing is op uw product. De consument kan besluiten gebruik te maken van de garantie die geldt voor verborgen gebreken in een verkocht product zoals bedoeld in artikel 1641 van het burgerlijk wetboek; in dat geval kan hij of zij besluiten de koop ongedaan te maken of een verlaging van de verkoopprijs vragen krachtens artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

 

FABRIEKSGARANTIE

De fabrieksgarantie sluit de wettelijke waarborg van conformiteit of de garantie met betrekking tot verborgen gebreken, waarnaar aan het eind van deze tekst wordt verwezen, niet uit.

De commerciële en fabrieksgarantie zijn geldig voor normaal gebruik van het Product/de Producten en gelden in het bijzonder niet voor:

  • Schade die niet door het Product zelf is veroorzaakt: nalatigheid, onjuist gebruik, stoten of vallen, onjuiste aansluiting, de gevolgen van een te hoge elektrische spanning, onvoldoende bescherming tegen vocht, hitte, vorst, bliksem, waterschade, aanpassingen of reparaties of pogingen daartoe door niet door BIGBEN geautoriseerde personen en meer in het algemeen elke schade die is ontstaan na levering. 
  • Schade die is veroorzaakt door de gebruiker als gevolg van onjuist functioneren van het Product of de Producten, in het bijzonder enig bedrijfsverlies of commerciële, financiële of niet-financiële schade. 
  • Verlies, diefstal of defect van het Product/de Producten. 

 

XI. DIGITALE GEGEVENSVERWERKING EN INDIVIDUELE RECHTEN

 

Als u onze online besteldiensten gebruikt, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van het Gegevensbeschermingsbeleid, dat te vinden is onder "Vertrouwelijkheidsbeleid" onder aan de pagina van de website bigben-luminus.com.

Overeenkomstig artikel 34 van de wet inzake digitale verwerking van persoonsgegevens en individuele rechten van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die geldt sinds 25 mei 2018 hebt u het recht om uw gegevens op enig moment gedurende de bewaartermijn op te vragen, te corrigeren of geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. U hebt ook het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om een beperking hiervan te verzoeken of, indien mogelijk, de gegevens te laten overdragen. Tot slot kunt u instructies naar Bigben sturen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens na uw overlijden. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen bij dit adres: privacy@bigben.fr. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Franse gegevensverwerkingsautoriteit (in Frankrijk bekend als CNIL) of bij een andere bevoegde instantie.

 

XII. RECHTSGEBIED

 

Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor Producten is de Franse wet van toepassing. Enig geschil dat voortvloeit uit de opvatting of uitvoering van deze AVV zal worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van Parijs, behalve geschillen met niet-commerciële partijen, waarvoor de regels van het wettelijke rechtsgebied gelden.

 

Appendix 1: Artikelen met betrekking tot de wettelijke waarborg en de garantie tegen verborgen gebreken

Appendix 2: Herroepingsformulier